ترافیک

–        طراحی و ساخت کلیه تجهیزات مبلمان شهری

–        تهیه و اجرای سرپناه ایستگاه اتوبوس

–        تهیه و اجرای پوشش و کفپوش پل عابر پیاده

–        طراحی و اجرای خدمات ترافیکی شامل( نصب علائم راهنمایی و رانندگی ، انواع خط کشی ها و ایمن سازی،انواع تابلو های هدایت مسیر  )

–         نشانه گذاری جاده ها و خیابان ها ، عملیات جدول گذاری )

–        اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق ، پروژه های توزیع روشنایی

–        طراحی ،تعمیر و نگهداری پشتیبانی و اجرای کلیه علائم تابلوها و تجهیزات ترافیکی به تمامی ارگان های دولتی و خصوصی

–        طراحی و ساخت انواع پل های عابر پیاده و سازه های فلزی

–        طراحی و اجرای مسیر دوچرخه

–        ساخت و نصب نرده های حفاظتی (گاردیل ،نرده و ..)