ابنیه

–        ساخت ،اجرا و مدیریت پروژه عمرانی

–        مشاوره،طراحی ،نظارت و اجرا

–        تهیه کلیه مصالح ساختمانی

–        طراحی و اجرای پروژه های ابنیه انواع سازه های بتونی ،فولادی

–        ساخت اماکن تجاری اداری- آموزشی- مذهبی درمانی – ورزشی- مسکونی و شهرک سازی وانبوه سازی

–        طراحی و انجام سیستم های تأسیساتی(مکانیکی،الکتریکی) و تجهیزات

–        احداث سوله های ورزشی و صنعتی

–        محوطه سازی

–        خدمات نقشه کشی و مهندسی و دکوراسیون

–        احداث ابنیه سبک و سنگین بتنی ،فلزی و عمومی و غیره

–        انجام خدمات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک

–         ساخت ساختمان های لوکس و بلند مرتبه و سازه های خاص بتنی و فولادی